oferta

wirtualne wycieczki
Koszt wykonania panoramy jest w znacznym stopniu uzależniony od ilości obrotów 
w danej prezentacji, złożoności obiektu, stworzenia szaty graficznej, mapy, ilości zamawianych 
panoram jak też lokalizacji, w której trzeba wykonać panoramę.

W celu wyceny prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Przykładowe ceny wykonania panoramy: